Godt Nytår 2017

 

Godt Nytår 2017

Her på tærsklen til 2017 er det oplagt at gøre lidt status over hvad der kan forventes af det nye år.

I forhold til boligmarkedet forventer jeg fortsat lave renter på vore breddegrader. I USA er der pt. en opadgående tendens, men de bagvedliggende faktorer tyder ikke på at det vil blive tilsvarende i Europa.

I Danmark er boligmarkedet rigtig godt i visse dele af landet. Det dækker over, at der de seneste år blevet større forskelle i de geografiske områder. Det er i meget udpræget grad nærhed til de større byer, der trækker priserne opad. Det er en tendens der fortsætter, men flere mellemstore byer er ved at vågne op og har fundet ud af at de er nødt til at have noget at byde på for at forblive attraktive.

Ejendomsskatterne er blevet meget høje flere steder i landet. Det er meget positivt at finanslovsforhandlingerne nu to år i træk er endt med at ejendomsskatterne ikke stiger, men vi savner en afklaring af boligbeskatningen på længere sigt. Mange mennesker vælger pt. en lejlighed eller en lidt mindre bolig end de ellers ville gøre, af frygt for den fremtidige ejendomsbeskatning.

Verden som helhed er ikke blevet fredeligere, eller mere stabil i det forgangne år – den udvikling vil fortsætte. Forandring er nøgleordet for den tid, vi er midt i. Personligt har jeg en daglig taknemlighed over hvor godt vi har det. Og jeg tror vi gør klogt i at huske os selv på at det ikke er en naturlov, men noget man skal prioritere højt, hvis man vil beholde det.

Den nyvalgte amerikanske præsident virker uberegnelig, og har en helt anden tilgang til USA´s engagement i Europas sikkerhed, end vi har været vant til. Internt i Europa er der samtidig en stadig mindre folkelig opbakning til Europæiske fælles løsninger. De fleste er negative over for fællesskabet, fordi der er detaljer, man ikke bryder sig om. Det betyder at Europa meget vel kan forudse at gå mod en samlet set mere splittet og negativ periode. - Brexit er et godt eksempel på en tendens i tiden, som sagtens kan ”smitte”.

De Europæiske lande har længe kæmpet med økonomiske problemer, som ikke er løst. Måske er det Italien, der i år kommer under pres, og Italien er en stor økonomi som i givet fald vil påvirke hele Europa og Euroen.

Europas værdier er under pres udefra. Samtidig har politikere pt. en tendens til at gå med folkestemningerne, i stedet for at gå forrest med gode visioner, som kunne sætte en mere konstruktiv retning.

Så alt i alt et udfordrende år 2017. Lad os håbe at den nye præsident i USA lægger sig på en bedre politisk linje over for resten af verden, end han har bebudet i sin valgkamp. Lad os håbe at vi bliver positivt overrasket!