Info generelt

 

Fotos på nettet:

Generelt er vi meget tilbageholdende med at vise indendørsbilleder af ejendommene på internettet. Det skyldes, at mange af vore sælgere ikke ønsker at udstille deres hjem på internettet. De manglende indendørsfotos skal derfor på ingen måde tages som udtryk for, at ejendommene ikke er præsentable indvendig. Langt de fleste af de ejendomme, vi har til salg, er af meget høj standard, også indvendig.

Landbrugejendomme - anvendelse

En landbrugsejendom kan som hovedregel anvendes til blandet bolig/erhverv. Planloven åbner mulighed for at drive mange typer virksomhed fra en landbrugsejendom og eksisterende driftsbygninger kan ombygges til kontor, mindre håndværksvirksomhed m.v.

En ekstra bolig:
På en landbrugsejendom må der normalt indrettes yderligere en bolig i en eksisterende, tiloversbleven driftsbygning.

Erhvervelsesbetingelser for landejendomme: I 2010 er vedtaget omfattende ændringer i landbrugsloven. Det betyder bl.a. meget store lempelser af erhvervelsesmulighederne. De tidligere regler om at køb af landbrug over 30 ha. krævede grønt kort, er ophævet. Bopælspligten for ejeren er fjernet. Og det er blevet muligt at selskaber/fonde kan købe større eller mindre andele af et landbrug. Det giver særdeles gode investeringsmuligheder.
En hektar (ha): 10.000 m2

En tønde land (tdl.): 5.516 m2 - Gammel dansk betegnelse, som ofte anvendes om landbrugsjord.

Tilstandsrapport:
Forbrugereglerne om tilstandsrapport mv. er ikke gældende for ejendomme hvor der er tinglyst landbrugsejendom på tingbogen. Ved erhvervelse af sådanne ejendomme opfordrer vi derfor køber til at gennemgå ejendommen med egne byggesagkyndige.